Callinger Erfgoed
Museumboerderij 'Tante Jaantje'


ANBI  Stichting Callinger Erfgoed
De Stichting Callinger Erfgoed is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen we gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Omdat we een zogenaamde culturele ANBI zijn, geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBIís gestimuleerd.
Met ingang van 1 januari 2014 dienen alle ANBIís  diverse gegevens openbaar te maken op hun website. Met deze webpagina en de gegevens op de andere pagina's van onze website wordt aan deze verplichtingen voldaan.

Naam
Stichting Callinger Erfgoed

RSIN of het fiscaal nummer
810799315

Contact gegevens
Stichting Callinger Erfgoed
p/a  Boerderij Tante Jaantje
Dorpsplein 33
1759 GM  Callantsoog

of secr.  J.F. de Bakker
Stuijvezandeweg 51
1759 GB  Callantsoog
0224-581860

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
A. Strampel,voorzitter
J.F. de Bakker, secretaris
A. Borkent, penningmeester
F.P.Vos, lid
A. Landman, lid
J. Hartendorp, lid
J. Doorn, lid

Doelstelling
Zie homepagina.

Beleidsplan
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van subsidies van rijksoverheid, provincie, gemeente en overige overheidsinstanties, donaties van bedrijven en/of rechtspersonen en natuurlijke personen, giften, legaten, erfstellingen en overige baten.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014

FinanciŽle verantwoording
Financieel  Jaarverslag 2012
FinancieelJaarverslag 2013
FinancieelJaarverslag 2014

Terug naar de homepagina